ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 มี.ค. 66 ถึง 04 ม.ค. 66 งานสัมพันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอากาศ
16 ส.ค. 65 เข้ารับการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ จากสพป.สกลนครเขต 3 ประจำปี 2565
11 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านอากาศ ปีการศึกษา 2565
ณ โรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ
27 ก.ค. 65 วันภาษาไทย โรงเรียนบ้านอากาศ ประจำปี 2565
13 ก.ค. 65 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
07 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
19 พ.ค. 65 กิจกรรมเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนบ้านอากาศ
12 พ.ค. 65 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ