ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอากาศ โรงเรียนบ้านอากาศ
ถึง 16 พ.ค. 62 กำหนดเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562