รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านอากาศ
177 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรไมตรี บ้านอากาศ   ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
เบอร์โทรศัพท์ 042799077


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :