ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

โรงเรียนบ้านอากาศตั้งอยู่หมู่ที่  17  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่ทั้งหมด  11  ไร่  2  งาน  11  ตารางวา  ตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2465  ณ  ศาลาที่ว่าการอำเภอเก่าเป็นที่ทำการ  บรรจุนักเรียนได้ 30 คน  พระราชกิจภักดี นายอำเภอวานรนิวาสเป็นผู้จัดตั้ง มีนายสุ  ฉิมานุกูล  เป็นครูคนแรก 

ในปี พ.ศ. 2480  นายจันทร์ศรี วิภาวิน ศึกษาธิการอำเภอ และนายอำเภอขุนพินิจ นาคภพ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1. ข. สามห้องเรียนมีมุขหลัง โดยราษฎรให้ความร่วมมือและทางราชการร่วมสมทบด้วย

พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 35,000 บาท อาคารเรียน 50,000 บาท อาคารแบบ ป.1 3 ห้องเรียน ในปีนี้ทางโรงเรียนเห็นว่าอาคารไม่เพียงพอและชำรุด จึงซื้อวัสดุเก่าก่อสร้างต่อเติม สร้างอาคารเรียนแบบ ป.04 6 ห้องเรียน ปีนี้มีครู 23 คน นักเรียน 776 คน

ใน ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน                     จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,684,800 บาท  และขออนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต  3ต่อเติมชั้นล่างเพื่อใช้ทำเป็นห้องผู้อำนวยการโรงเรียนและห้องธุรการโดยใช้ เงินบริจาคจากคณะครูโรงเรียน

บ้านอากาศ เป็นเงิน 120,000 บาท