ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านอากาศ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ
8-10 กันยายน 65 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2565
2-3 กันยายน 65 คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนในเขตอำเภออากาศอำนวย ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอากาศ
เเสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้าร่วมเเข่งขันโรงเรียนสุจริต
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
11 สิงหาคม 65 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ & Open House
ยินดีต้อนรับท่านรองฯคนใหม่ สู่บ้านชมพู ฟ้า
คณะครูเเละบุคลากรโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเเละร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย
ในที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านอากาศได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 จังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านอากาศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทกรีฑาวิ่งผลัด ชาย
วันที่ 12 ก.ค. 65 โรงเรียนบ้านอากาศ เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลอากาศ เเละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอากาศ ร่วมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศที่สนใจเข้าร่วมเเข่งขันในวันภาษาไทย ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธฤติ ประสานสอน และคณะ มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 พิธีเดินสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ( 1 กรกฎาคม)
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3 นำโดย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 ดำเนินการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA Online สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E/T] ในการประเมินคุณธรรมและคว
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กิจกรรม
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านอากาศ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ยินดีต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วโรงเรียนบ้านอากาศ
แนะนำครูต่างชาติ ในโครงการ Mini English Program
เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
รายนามผู้บริจาคซื้อพัดลม อาคาร 100 ปี อากาศพิภพ
รับการนิเทศ ติดตาม ความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิบ
รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จากเทศบาลตำบลอากาศ
รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ