ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านอากาศนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน #ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 #ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
#สายสัมพันธ์ ฟ้า-ชมพู 101 ปี #โรงเรียนบ้านอากาศ ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านอากาศ 4 มีนาคม 2566 #ศิษย์เก่ามาเอาบุญนำกันเด้อคับ ลุ้นรับรางวัล
โรงเรียนบ้านอากาศจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านอากาศขอขอบพระคุณนายวัชรินทร์ รุณจักร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบขนมและทุนการศึกษาในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รงเรียนบ้านอากาศขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบขนมในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โรงเรียนบ้านอากาศขอขอบพระคุณนายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป สกลนคร เขต 3 เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบขนมและทุนการศึกษาในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนบ้านอากาศเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
โรงเรียนบ้านอากาศนำนักเรียนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน"
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านอากาศจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ"
บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัดได้มอบขนมให้กับรร.บ้านอากาศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้ป.4-6
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 รายการที่ชนะเลิศและได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยาม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมบุญประเพณี บุญเดือนอ้ายไหว้พระธาตุเมืองอากาศ บุญมหาชาติ บุญประทายข้าวเปลือก และประเพณีบุญตูบ ประจำปี 2565 ณ วัดทุ่ง
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
สำนักงาน กสทช. เขต 23 ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) และความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มน้ำยามของโรงเรียนบ้านอากาศ
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า "25 พฤศจิกายน 2565" พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านอากาศได้นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงาน 59 ปี ของดีอำเภออากาศอำนวย ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านอากาศ จัดการสอบธรรมสนามหลวง ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนบ้านอากาศ เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสุวัฒน์ มานิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศ ชำนาญการพิเศษ สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงเป็นคณะกรรมการร่วมประเมินการเตรียมความพ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 -ร่วมงานจุลกฐิน ณ วัดทุ่ง อากาศอำนวย
โรงเรียนบ้านอากาศจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในวันที่ 7-11 พ.ย. 2565
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านอากาศ
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ✨ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร โรงเรียนบ้านอากาศ
วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านอากาศ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ
8-10 กันยายน 65 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านอากาศ ร่วมสืบสานประเพณีบุญเดือนสิบ แข่งเรือ ไหลเรือไฟ ไหว้พระแก้วคู่บ้าน ประจำปี 2565
2-3 กันยายน 65 คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนในเขตอำเภออากาศอำนวย ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอากาศ
เเสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้าร่วมเเข่งขันโรงเรียนสุจริต