ปฐมวัย

นางณิชาภัทร สุวชาติ (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0807490004
อีเมล์ : gife_17@hotmail.com

นางรจนา สำรองพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0878629729
อีเมล์ : rodjana.sumrongphan@gmail.com

นางจารึก ยงยันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0648866549
อีเมล์ : jaruk.y27@gmail.com

นางครองขวัญ เเก้วฝ่าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางกมลรัตน์ ศรีอักเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0845150129
อีเมล์ : Phujuy@gmail.com

นางสาวเกล็ดดาว ไกรธิราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0847987099
อีเมล์ : letdao28@gmail.com

นางลัดดาพร เตียงชัย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0862337580
อีเมล์ : laddaporn7580@gmail.com

นางสาวหทัยวรรณ ธิราวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0830193886
อีเมล์ : Hathaiwan2102@gmail.com