กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรัญญา คิอินธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0856684266
อีเมล์ : waranya16ki@gmail.com

นางบุษบา มานิตย์ (หัวหน้าสายป.3)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0885610732
อีเมล์ : bussabamanit@gmail.com

นางชลิดา ฉลาดเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0813697695
อีเมล์ : chalida1410@gmail.com

นางอุดมพร นันทเดช (หัวหน้าสายป.4)
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางนติยา งิ้วไชยราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7
เบอร์โทร : 088-5631260
อีเมล์ : n0885631260@gmail.com

นางวรารัตน์ กัลยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0862236951
อีเมล์ : wararatkalaya1@gmail.com

นางนิรมล ศรีสูงเนิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0801901225
อีเมล์ : niramonn1984@gmail.com

นางสายพิน คิอินธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0902169401
อีเมล์ : Saipin857@gmail.com

นางนุชจรินทร์ ริยะบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0653192184
อีเมล์ : nutchariya1616@gmail.com

นายเทพลิขิต ริยะบุตร (หัวหน้าสายป.6)
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0833549964
อีเมล์ : teplikhitri@gmail.com

นาง​ธัญ​ว​รัตน์​ อุ​ท​รักษ์​
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0835993347​
อีเมล์ : thanwarat​cx189@gmail.com​

นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0986541489
อีเมล์ : korntipri2526@gmail.com

นางสาวพรธิภา ศรีสุราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0983797790
อีเมล์ : porntipa.091236@gmail.com

นางสาวสายลดา ลาคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0807453801
อีเมล์ : Sailada9928@gmail.com