กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวรัญญา คิอินธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชลิดา ฉลาดเขียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสายพิน. คิอินธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางนติยา งิ้วไชยราช
ครู คศ.3

นางรักเล่ห์ ริยะบุตร
ครู คศ.3

วรารัตน์ กัลยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

เทพลิขิต​ ริยะบุตร

นิรมล ศรีสูงเนิน
ครู คศ.3

นางภาสินี ชายกวด
ครู คศ.3

นฤมล จันทร์แดง
ครูอัตราจ้าง

นางไพรวัลย์ หัถศิลป์
ครู คศ.3