กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมศรี กิติศรีวรพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0630058807
อีเมล์ : somsri.ak@gmail.com

นางสาวอภิญญา ธิราวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0860969593
อีเมล์ : apinyatirawan@ gmail.com

นางจุฬาลักษณ์ เหง้าละคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0984206386
อีเมล์ : julaluk.ngaolakorn@gmail.com

นายจารึก นิวาสวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอาภาพร วังใจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 0972422279
อีเมล์ : aiwq1188@gmail.com

นางสาวชนาธิป พ่อธานี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0610947284
อีเมล์ : chanathip9469@gmail.com

นายธีระพงษ์ โคตพรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 093-3614668
อีเมล์ : theerapong49110810799@gmail.com

นางสาวครองฤทัย ราษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0933217821
อีเมล์ : Kruliw007@gmail.com

นางสาววราภรณ์ แสนพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0621826053
อีเมล์ : kojikoii7144@gmail.com

นางสาวสินีนุช คะสุดใจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0833325966
อีเมล์ : sineenuth16525@gmail.com