กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสน่ห์ ชาเหลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายเอกวิทย์ วิเศษสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0934155060
อีเมล์ : goaek2536@gmail.com

นายมาธุสรณ์ ใจแน่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0892786362
อีเมล์ : Mathusdump1635@gmail.com

นายชาตรี ใครบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0909060280
อีเมล์ : chatrikhirbutr034@gmail.com

นายนรพันธุ์ หัตถสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0862205152
อีเมล์ : Liverpool09ball@gmail.com

นาย ปณิธาน สิงห์บุตรา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0637205588
อีเมล์ : Milo.singbutra@hotmail.com

นายสหรัฐ คำเกาะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0834525565
อีเมล์ : Saharus.111@gmail.com