กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุขสันต์ หัตถสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาง ครองชิต แง่มสุราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

คมกริช พอกพูน
ครูอัตราจ้าง

นายนรพันธุ์ หัตถสาร

เสน่ห์. ชาเหลา