กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชราพร วงศ์ตาขี่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6
เบอร์โทร : 0615683683
อีเมล์ : Classic.gdragon@gmail.com

นายบรรเจิด กัลยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0839740065
อีเมล์ : 0839740065jo@gmail.com

นางนัฐชาภรณ์ ใครบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6
เบอร์โทร : 0836650635
อีเมล์ : Natchaphorn26@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ ไสยวิบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0635646354
อีเมล์ : toom.amonrat@gmail.com

นางสาวอนงค์ลักษณ์ ยามมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6
เบอร์โทร : 0855052414
อีเมล์ : anongluk.mod@hotmail.com

นายคณิตชัย ไตรจักร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0856365652
อีเมล์ : Khanitchai.esu@gmail.com

นางสาวฐิตาพร แก้ววะระ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6
เบอร์โทร : 0964157300
อีเมล์ : homser2019@gmail.com

นายพรเทพ แง่มสุราช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0892790633
อีเมล์ : ppp_tap@hotmail.com

นายศรัณย์ ชาระวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0973132545
อีเมล์ : ans11930@gmail.com