กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายไกรศักดิ์ เคี่ยงคำผง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายชาตรี ถาบุญศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0843918661
อีเมล์ : kru.chatree2535@gmail.com