กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชาตรี ถาบุญศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0843918661
อีเมล์ : kru.chatree2535@gmail.com