ผู้บริหาร

นายสุวัฒน์ มานิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19
ควรเปิดเรียน On site
ควรเปิดเรียนแบบ Online
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/06/2022
ปรับปรุง 05/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 188432
Page Views 239949
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย คำตากล้า คำตากล้า
2 โรงเรียนบ้านคำตากล้า คำตากล้า คำตากล้า
3 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ คำตากล้า คำตากล้า
4 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี คำตากล้า คำตากล้า
5 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คำตากล้า คำตากล้า
6 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง คำตากล้า คำตากล้า
7 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ คำตากล้า คำตากล้า
8 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว นาแต้ คำตากล้า
9 โรงเรียนบ้านหนองแสง นาแต้ คำตากล้า
10 โรงเรียนบ้านดอนคำ นาแต้ คำตากล้า
11 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง นาแต้ คำตากล้า
12 โรงเรียนบ้านนาแต้ นาแต้ คำตากล้า
13 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ นาแต้ คำตากล้า
14 โรงเรียนบ้านท่างาม หนองบัวสิม คำตากล้า
15 โรงเรียนบ้านนาถ่อน หนองบัวสิม คำตากล้า
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม หนองบัวสิม คำตากล้า
17 โรงเรียนบ้านเพีย หนองบัวสิม คำตากล้า
18 โรงเรียนบ้านดงบัง แพด คำตากล้า
19 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี แพด คำตากล้า
20 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ แพด คำตากล้า
21 โรงเรียนบ้านตาด แพด คำตากล้า
22 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย แพด คำตากล้า
23 โรงเรียนบ้านกุดจาน แพด คำตากล้า
24 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน ดงหม้อทอง บ้านม่วง
25 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ ดงหม้อทอง บ้านม่วง
26 โรงเรียนนาข่าวิทยา ดงหม้อทอง บ้านม่วง
27 โรงเรียนบ้านหนองลาด ดงหม้อทอง บ้านม่วง
28 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย ดงหม้อทอง บ้านม่วง
29 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
30 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
31 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
32 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง
33 โรงเรียนคำยางพิทยาคม ดงเหนือ บ้านม่วง
34 โรงเรียนบ้านคำยาง ดงเหนือ บ้านม่วง
35 โรงเรียนบ้านโนนไทย ดงเหนือ บ้านม่วง
36 โรงเรียนบ้านหนองแอก ดงเหนือ บ้านม่วง
37 โรงเรียนบ้านดงเหนือ ดงเหนือ บ้านม่วง
38 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ดงเหนือ บ้านม่วง
39 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น ดงเหนือ บ้านม่วง
40 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ ดงเหนือ บ้านม่วง
41 โรงเรียนบ้านคำปลาฝา ดงเหนือ บ้านม่วง
42 โรงเรียนบ้านลึมบอง บ่อแก้ว บ้านม่วง
43 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81 บ่อแก้ว บ้านม่วง
44 โรงเรียนบ้านคำภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง
45 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง
46 โรงเรียนบ้านหว้าน บ่อแก้ว บ้านม่วง
47 โรงเรียนบ้านสรศรี บ่อแก้ว บ้านม่วง
48 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย มาย บ้านม่วง 042794462
49 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ มาย บ้านม่วง
50 โรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อย มาย บ้านม่วง
51 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ม่วง บ้านม่วง
52 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ม่วง บ้านม่วง
53 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง ม่วง บ้านม่วง
54 โรงเรียนบ้านดงยาง ม่วง บ้านม่วง
55 โรงเรียนบ้านจาร ม่วง บ้านม่วง
56 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง ม่วง บ้านม่วง
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย หนองกวั่ง บ้านม่วง
58 โรงเรียนบ้านบ่อแดง หนองกวั่ง บ้านม่วง
59 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี หนองกวั่ง บ้านม่วง
60 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น หนองกวั่ง บ้านม่วง
61 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม หนองกวั่ง บ้านม่วง
62 โรงเรียนบ้านหนองกวั่ง หนองกวั่ง บ้านม่วง
63 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี หนองกวั่ง บ้านม่วง
64 โรงเรียนบ้านโนนแสบง หนองกวั่ง บ้านม่วง
65 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ ห้วยหลัว บ้านม่วง 043-647192
66 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว ห้วยหลัว บ้านม่วง
67 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยหลัว บ้านม่วง
68 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ โนนสะอาด บ้านม่วง 042702456
69 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ โนนสะอาด บ้านม่วง
70 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง
71 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด โนนสะอาด บ้านม่วง 042702431
72 โรงเรียนบ้านจำปาดง กุดเรือคำ วานรนิวาส
73 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง กุดเรือคำ วานรนิวาส
74 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ กุดเรือคำ วานรนิวาส
75 โรงเรียนบ้านขัวก่าย ขัวก่าย วานรนิวาส 042790674
76 โรงเรียนบ้านโคกถาวร ขัวก่าย วานรนิวาส
77 โรงเรียนบ้านวังเวิน ขัวก่าย วานรนิวาส
78 โรงเรียนบ้านส้งเปือย ขัวก่าย วานรนิวาส
79 โรงเรียนบ้านขาม ขัวก่าย วานรนิวาส 042-790675
80 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว ขัวก่าย วานรนิวาส
81 โรงเรียนบ้านบะสะแบง คอนสวรรค์ วานรนิวาส
82 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คอนสวรรค์ วานรนิวาส
83 โรงเรียนบ้านโคกแสง คูสะคาม วานรนิวาส
84 โรงเรียนบ้านคูสะคาม คูสะคาม วานรนิวาส
85 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง คูสะคาม วานรนิวาส
86 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม คูสะคาม วานรนิวาส
87 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ธาตุ วานรนิวาส
88 โรงเรียนบ้านหนองฮาง ธาตุ วานรนิวาส
89 โรงเรียนบ้านหนองตากวย ธาตุ วานรนิวาส
90 โรงเรียนบ้านโนนแต้ ธาตุ วานรนิวาส
91 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ธาตุ วานรนิวาส
92 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย ธาตุ วานรนิวาส 042-756893
93 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล ธาตุ วานรนิวาส
94 โรงเรียนบ้านวังหว้า ธาตุ วานรนิวาส
95 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ธาตุ วานรนิวาส
96 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส 042756894
97 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว ธาตุ วานรนิวาส
98 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นาคำ วานรนิวาส
99 โรงเรียนบ้านกุดจิก นาคำ วานรนิวาส
100 โรงเรียนบ้านหนองม่วง นาคำ วานรนิวาส
101 โรงเรียนบ้านดอนมูย นาคำ วานรนิวาส
102 โรงเรียนบ้านหนองนาหาร นาซอ วานรนิวาส
103 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นาซอ วานรนิวาส
104 โรงเรียนบ้านดอนยานาง นาซอ วานรนิวาส
105 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ นาซอ วานรนิวาส 0-4279-0657
106 โรงเรียนบ้านนาซอ นาซอ วานรนิวาส
107 โรงเรียนบ้านห้วยโทง ดอนสวรรค์ วานรนิวาส วานรนิวาส
108 โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) วานรนิวาส วานรนิวาส
109 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า วานรนิวาส วานรนิวาส
110 โรงเรียนบ้านหินเหิบ วานรนิวาส วานรนิวาส
111 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ วานรนิวาส วานรนิวาส
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง วานรนิวาส วานรนิวาส
113 โรงเรียนบ้านวังบง วานรนิวาส วานรนิวาส
114 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี วานรนิวาส วานรนิวาส
115 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส
116 โรงเรียนอนุบาลวัชรินทร์ วานรนิวาส วานรนิวาส
117 โรงเรียนบ้านปลาหลาย วานรนิวาส วานรนิวาส
118 โรงเรียนบ้านแก้ง ศรีวิชัย วานรนิวาส
119 โรงเรียนบ้านโนนอุดม ศรีวิชัย วานรนิวาส
120 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย ศรีวิชัย วานรนิวาส
121 โรงเรียนบ้านดอนแดง ศรีวิชัย วานรนิวาส
122 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ศรีวิชัย วานรนิวาส
123 โรงเรียนบ้านห้วยแสง ศรีวิชัย วานรนิวาส
124 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ศรีวิชัย วานรนิวาส
125 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น หนองสนม วานรนิวาส
126 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ หนองสนม วานรนิวาส
127 โรงเรียนบ้านตาดโตน หนองสนม วานรนิวาส
128 โรงเรียนบ้านบะป่าคา หนองสนม วานรนิวาส
129 โรงเรียนบ้านนาจาร หนองสนม วานรนิวาส
130 โรงเรียนบ้านหนองสนม หนองสนม วานรนิวาส
131 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา หนองสนม วานรนิวาส
132 โรงเรียนบ้านโพนแพง หนองสนม วานรนิวาส
133 โรงเรียนบ้านก่อ หนองสนม วานรนิวาส
134 โรงเรียนบ้านบะนกทา หนองสนม วานรนิวาส
135 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง หนองสนม วานรนิวาส
136 โรงเรียนบ้านนาคอย หนองสนม วานรนิวาส
137 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม หนองสนม วานรนิวาส
138 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด หนองแวง วานรนิวาส
139 โรงเรียนหนองแวงวิทยา หนองแวง วานรนิวาส
140 โรงเรียนบ้านห้วยหิน หนองแวง วานรนิวาส
141 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
142 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ หนองแวงใต้ วานรนิวาส
143 โรงเรียนบ้านนาบัว หนองแวงใต้ วานรนิวาส
144 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
145 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
146 โรงเรียนบ้านโพนสวาง หนองแวงใต้ วานรนิวาส
147 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม หนองแวงใต้ วานรนิวาส
148 โรงเรียนบ้านวังโพน อินทร์แปลง วานรนิวาส
149 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง อินทร์แปลง วานรนิวาส
150 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม อินทร์แปลง วานรนิวาส
151 โรงเรียนบ้านนายม อินทร์แปลง วานรนิวาส
152 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส
153 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส
154 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส
155 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส
156 โรงเรียนบ้านโนนแพง เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส
157 โรงเรียนโรงเรียนบ้านยางคำ เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส 042720054
158 โรงเรียนบ้านท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอำนวย 042756903
159 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน อากาศอำนวย
160 โรงเรียนบ้านนาหวาย ท่าก้อน อากาศอำนวย
161 โรงเรียนบ้านท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย
162 โรงเรียนบ้านโพนก่อ ท่าก้อน อากาศอำนวย
163 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ นาฮี อากาศอำนวย 0-4279-0705
164 โรงเรียนบ้านนาฮี นาฮี อากาศอำนวย
165 โรงเรียนบ้านนากะทาด นาฮี อากาศอำนวย
166 โรงเรียนบ้านสงเปือย นาฮี อากาศอำนวย
167 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย บะหว้า อากาศอำนวย
168 โรงเรียนบ้านบะหว้า บะหว้า อากาศอำนวย (042) 799010
169 โรงเรียนบ้านวังม่วง บะหว้า อากาศอำนวย
170 โรงเรียนบ้านบะยาว บะหว้า อากาศอำนวย
171 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย
172 โรงเรียนบ้านกุดจอก วาใหญ่ อากาศอำนวย
173 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย
174 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม วาใหญ่ อากาศอำนวย
175 โรงเรียนบ้านวาน้อย วาใหญ่ อากาศอำนวย
176 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วาใหญ่ อากาศอำนวย
177 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง วาใหญ่ อากาศอำนวย
178 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
179 โรงเรียนบ้านดอนทอย สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
180 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
181 โรงเรียนบ้านหนองผือ สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
182 โรงเรียนบ้านหนองสามขา สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย
183 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย
184 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อากาศ อากาศอำนวย
185 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ อากาศ อากาศอำนวย
186 โรงเรียนบ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย 0-4279-0684
187 โรงเรียนบ้านนาเมือง อากาศ อากาศอำนวย
188 โรงเรียนบ้านอากาศ อากาศ อากาศอำนวย 042799077
189 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ อากาศ อากาศอำนวย
190 โรงเรียนบ้านเสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย 042790641
191 โรงเรียนบ้านดงเสียว โพนงาม อากาศอำนวย
192 โรงเรียนบ้านท่าแร่ โพนงาม อากาศอำนวย
193 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม โพนงาม อากาศอำนวย
194 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม โพนงาม อากาศอำนวย
195 โรงเรียนบ้านดงสาร โพนงาม อากาศอำนวย 042790710
196 โรงเรียนบ้านคึม โพนแพง อากาศอำนวย
197 โรงเรียนบ้านแพงน้อย โพนแพง อากาศอำนวย
198 โรงเรียนบ้านเซือม โพนแพง อากาศอำนวย
199 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ โพนแพง อากาศอำนวย
200 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน โพนแพง อากาศอำนวย
201 โรงเรียนบ้านทุ่งแก ทุ่งแก เจริญศิลป์
202 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
203 โรงเรียนบ้านโสก ทุ่งแก เจริญศิลป์
204 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา ทุ่งแก เจริญศิลป์
205 โรงเรียนบ้านหนองแสง ทุ่งแก เจริญศิลป์ 042-709166
206 โรงเรียนบ้านหนองจาน ทุ่งแก เจริญศิลป์
207 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ทุ่งแก เจริญศิลป์
208 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) บ้านเหล่า เจริญศิลป์
209 โรงเรียนบ้านคำเม็ก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
210 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์
211 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย บ้านเหล่า เจริญศิลป์
212 โรงเรียนบ้านดงบาก บ้านเหล่า เจริญศิลป์
213 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์
214 โรงเรียนบ้านดงสง่า หนองแปน เจริญศิลป์
215 โรงเรียนบ้านนาสีนวล หนองแปน เจริญศิลป์
216 โรงเรียนเจริญพัฒนา หนองแปน เจริญศิลป์
217 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
218 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
219 โรงเรียนบ้านแกดำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
220 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
221 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
222 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
223 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
224 โรงเรียนบ้านนาดี เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
225 โรงเรียนบ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์
226 โรงเรียนบ้านคำบอน โคกศิลา เจริญศิลป์
227 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด โคกศิลา เจริญศิลป์